کنترل تضاد و منافع

  • صفحه اصلی
  • اطلاعات مورد استفاده در مدیریت سبدهای تشکیل شده

اطلاعات مورد استفاده در مدیریت سبدهای تشکیل شده

پایگاه داده های مورد استفاده در تحلیل های کارشناسان این شرکت، متشکل از سایت های اطلاعاتی مهم کشور نظیر سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت های بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس ایران، بورس کالای ایران، بورس انرژی ایران، مدیریت فناوری بورس، شبکه کدال، پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران، اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مرکز آمار ایران و دیگر منابع اطلاعاتی می باشد. همچنین در خصوص روندهای قیمتی دارایی های پایه در بورس کالاهای خارجی و بازارهای جهانی از سایت های معتبر خارجی استفاده می شود.