اعضای هیأت مدیره

اعضای هیأت مدیره

مدیر عامل و نایب رئیس هیأت مدیره رئیس هیأت مدیره عضو هیأت مدیره
نام و نام خانوادگی : سعید خانی پور

تحصیلات : دکتری مهندسی مالی

میزان سابقه

  • عضو هیأت مدیره هلدینگ توسعه سرمایه و صنعت غدیر
  • معاون اقتصادی هلدینگ توسعه سرمایه و صنعت غدیر
  • مدیرعامل سرمایه گذاری آذر
  • معاون مالی و سرمایه گذاری تعاونی اعتبار گروه صنعتی ایران خودرو
نام و نام خانوادگی : صادق قاسمی

تحصیلات : کارشناس ارشد مالی

میزان سابقه

  • مدیرعامل کارگزاری آرمون بورس
  • عضو هیأت مدیره کانون کارگزاران
نام و نام خانوادگی : علیرضا اسدی کرم

تحصیلات : کارشناس ارشد مالی

میزان سابقه

  • مدیر صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازگردانی مهرگان
  • معاونت اقتصادی و برنامه ریزی شرکت توسعه طلوع خلیج فارس
  • عضو هیأت مدیره شرکت تک زر اندیشان نوآور
  • عضو هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری راهیان سهام