اعضای هیأت مدیره

اعضای هیأت مدیره

مدیر عامل و نایب رئیس هیأت مدیره رئیس هیأت مدیره
نام و نام خانوادگی : سعید خانی پور

تحصیلات : دکتری مهندسی مالی

میزان سابقه

  • عضو هیأت مدیره هلدینگ توسعه سرمایه و صنعت غدیر
  • معاون اقتصادی هلدینگ توسعه سرمایه و صنعت غدیر
  • مدیرعامل سرمایه گذاری آذر
  • معاون مالی و سرمایه گذاری تعاونی اعتبار گروه صنعتی ایران خودرو

نام و نام خانوادگی :  علی آهنگر محله

تحصیلات : کارشناسی ارشد مدیریت مالی

میزان سابقه

  •  مدیر سرمایه‌گذاری و عضو هیات مدیره سبدگردان مهرگان
  • مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
  •  مدیر پرتفوی سبدگردان مفید