برگزاری اولین مجمع عمومی عادی سالیانه دوره مالی منتهی به29/ 12 /1401

اولین مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سبدگردان مهرگان برای دوره مالی سه ماهه و دو روز منتهی به 29 / 12 / 1401 با حضور مدیران ارشد گروه مالی مهرگان و اعضای محترم هیاًت‌مدیره شرکت سبدگردان مهرگان در تاریخ 23 اردیبهشت ماه سال 1402 برگزار گردید.

پیام بگذارید