توضیح سبدگردانی اختصاصی

توضیح سبدگردانی اختصاصی

طبق تعریف ارائه شده در دستورالعمل تأسيس و فعاليت سبدگردان، مصوب هيأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، تصميم به خرید، فروش یا نگهداري اوراق بهادار به نام سرمایه گذار معين توسط سبدگردان در قالب قراردادي مشخص، به منظور كسب انتفاع براي سرمایه گذار است.

سبدگردانی، در واقع چیدمان صحیح دارایی‌ها در قالب یک سبد مشخص است که مالکیت آن کاملاً متعلق به سرمایه‌گذار بوده و میزان هر یک از دارایی‌ها و زمان خرید و فروش آنها نیز به دقت توسط سبدگردان تعیین و پایش می‌شود.

در این فرآیند، فردی خبره در امر سرمایه‌گذاری با همکاری تیمی از تحلیل‌گران حرفه‌ای و بر اساس خصوصیات، سطح ریسک‌پذیری و سرمایه هر سرمایه‌گذار، سبدی مناسب از دارایی‌های متنوع شامل ترکیبی بهینه از سهام رشدی، سهام نقدشونده، سهام سودشونده، اوراق با درآمد ثابت (جایگزین سپرده بانکی) و … برای او تشکیل داده و به صورت مستمر بر آن نظارت و اعمال مدیریت و با توجه شرایط محیط سرمایه‌گذاری، تصمیمات لازم در جهت رسیدن به اهداف سبد و افزایش ارزش آن از طرف مدیر سبدگردانی اتخاذ می‌شود.

این خدمات برای مشتریان حقیقی و حقوقی در بازار سرمایه ایران در نظر گرفته شده است.