روابط تجاری سبدگردان با دیگران

روابط تجاری سبدگردان با دیگران

شرکت سبدگردان مهرگان (سهامی خاص) هیچ گونه روابط تجاری، که با خدمات سبدگردانی و سایر خدمات قابل ارائه خود در تضاد باشد، با دیگران ندارد.

پیام بگذارید