سبدگردانی

درباره سبدگردانی

فرآیند و گردش کار مراحل سرمایه گذاری

فرم درخواست سبدگردانی

فرم درخواست سبدگردانی

فرم ها، قراردادها و دستور العمل ها

فرم ها قراردادها دستورالعمل ها

فرم مشخصات سرمایه‌گذار حقیقی بالای 18 سال

برای ثبت درخواست خود ابتدا فایل مربوطه را دانلود کرده و پس از تکمیل مشخصات خود در فرم تعبیه شده آپلود نمایید.

فرم مشخصات سرمایه‌گذار حقیقی زیر 18 سال

برای ثبت درخواست خود ابتدا فایل مربوطه را دانلود کرده و پس از تکمیل مشخصات خود در فرم تعبیه شده آپلود نمایید.

فرم مشخصات سرمایه‌گذار حقوقی

برای ثبت درخواست خود ابتدا فایل مربوطه را دانلود کرده و پس از تکمیل مشخصات خود در فرم تعبیه شده آپلود نمایید.

محاسبه بازدهی سبد اختصاصی و بازدهی سبدگردان

قرارداد سبدگردانی اختصاصی اوراق بهادار

مجوز فعالیت

دستورالعمل شماره یک

دستورالعمل شماره دو

دستورالعمل شماره سه