سرمایه انسانی

سرمایه انسانی

مدیرمالی مدیر سرمایه گذاری تحلیلگر بایگان

نام و نام خانوادگی : عارف روزه

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد مدیریت مالی

گواهینامه‌های بورسی

 • کنترل و نظارت نهادهای مالی    

سوابق شغلی

 • مدیرمالی کارگزاری بانک سامان
 • مدیرمالی کارگزاری بانک صادرات
 • مدیرمالی کارگزاری بانک صنعت و معدن
 • مدیرمالی کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران
 • حسابرس داخلی کارگزاری بانک صادرات

نام و نام خانوادگی : علی آهنگر محله

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد مدیریت مالی

گواهینامه‌های بورسی

 • مدیریت سبدهای اوراق بهادار
 • تحلیل گری بازار سرمایه
 • مدیریت نهادهای بازار سرمایه
 • کارشناسی عرضه و پذیرش
 • معامله گری بورس کالا
 • معامله گری اوراق تامین مالی
 • اصول بازار سرمایه

سوابق شغلی

 • مدیر صندوق سبدگردانی آرمان اقتصاد
 • مدیر سبد سبدگردانی انتخاب مفید
 • مدیر تحلیل گروه مالی سپهر صادرات
 • کارشناس ارشد تحلیل کارگزاری بانک پاسارگاد

نام و نام خانوادگی : عطیه محمدیان افتح

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد کارآفرینی

گواهینامه‌های بورسی

 • اصول بازار سرمایه
 • تحلیل گری بازار سرمایه    

سوابق شغلی

 • کارشناس صندوق بازارگردانی مهرگان
 • کارشناس مالی گروه تجارت و سرمایه فراپ
 • کارشناس مالی گروه صنعتی و معدنی امیر

نام و نام خانوادگی : طاهره خداوردی

مدرک تحصیلی :کارشناس ارشد روابط بین الملل

سوابق شغلی

 • کارشناس بیمه و روابط عمومی بیمه ایران
 • کارشناس امور مشتریان و مسئول دفتر مدیر عامل در لیزینگ امید