سوالات متداول

سوالات متداول

مدیریت دارایی سرمایه گذار (تصمیم به خرید، فروش یا نگهداری اوراق بهادار به ‌نام سرمایه‌گذار) در قالب قراردادی مشخص، به منظور كسب انتفاع برای سرمایه‌گذار است.

حداقل مبلغ سرمایه‌گذاری برای سبدگردانی اختصاصی یک میلیارد تومان است.

مدت قرارداد یک سال است ولی با اتمام یک سال طرفین می‌توانند آن را برای یک سال دیگر تمدید کنند و همچنین در طول مدت سبدگردانی، امکان افزایش یا کاهش سرمایه و یا فسخ قرارداد پیش از زمان اتمام قرارداد سبدگردانی نیز وجود دارد.

شرکت سبدگردان موظف است از بین موسسات حسابرسی مورد تایید سازمان بورس واوراق بهادار یکی را به عنوان امین سبدگردانی انتخاب کند. امین موظف است به صورت مستمر نظارت کند که مفاد قراردادهای سبدگردانی که شرکت سبدگردان با مشتریان خود منعقد کرده است، رعایت شود و در صورت مشاهده نقض موارد، موضوع را به سازمان گزارش کند و هم زمان تذکرهای لازم را جهت اصلاح به سبدگردان ارائه دهد.

شرکت سبدگردان مهرگان دارای مجوز رسمی از سازمان بورس و اوراق بهادار و تحت نظارت مستقیم این سازمان در بازار سرمایه فعالیت می‌کند. همچنین این شرکت تحت نظارت امین سبدگردانی (حسابرس معتمد رتبه الف) و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی ایران نیز است.

شرکت سبدگردان مهرگان دارای مجوز رسمی از سازمان بورس و اوراق بهادار و تحت نظارت مستقیم این سازمان در بازار سرمایه فعالیت می‌کند. همچنین این شرکت تحت نظارت امین سبدگردانی (حسابرس معتمد رتبه الف) و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی ایران نیز است.

تارنمای سبدگردان امكان برقراری ارتباط با نرم‌افزار سبدگردانی و نرم‌افزار حسابداری به منظور دریافت اطلاعات مربوط به وضعیت معاملات به‌ نام مشتری و وضعیت حساب‌های مالی وی را دارد که این اطلاعات به صورت روزانه و حداكثر تا ابتدای روز بعد به‌هنگام شده و از طریق رمز عبور مخصوص در اختیار مشتری قرار می‌گیرد. لازم به ذکر است این دسترسی فقط برای مشاهده وضعیت سبد برای سرمایه‌گذار صادر می‌شود و سرمایه‌گذار قادر به انجام معامله نیست.

سبدگردان موظف است حساب یا حساب‌های بانكی مخصوص سبدگردانی را طبق دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبدگردانی و با تأیید امین در یك یا چند بانك ایرانی دارای مجوز از بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران، افتتاح كند. همچنین سبدگردان موظف است تعیین نماید كه هر قرارداد سبدگردانی، مرتبط با كدام‌ یك از حساب‌های بانكی مخصوص سبدگردانی است و مشخصات حساب‌های بانكی و قراردادهای سبدگردانی مرتبط با هر حساب بانكی را نزد امین ثبت كند. كلیۀ وجوه مربوط به هر قرارداد سبدگردانی – اعم از وجوهی كه سبدگردان از مشتری خود به منظور سبدگردانی دریافت می‌كند و وجوهی كه از محل سودهای نقدی اوراق بهادار یا سپرده‌های بانكی سبداختصاصی حاصل می‌شود – منحصراً در حساب بانكی مربوط به همان قرارداد سبدگردانی واریز و كلیۀ پرداخت‌های مربوط به آن قرارداد سبدگردانی – اعم از وجوه پرداختی به مشتری، وجوه پرداختی بابت خرید اوراق بهادار سبد اختصاصی و پرداخت هزینه‌های مربوط به سبدگردانی – از حساب بانكی مربوط به همان قرارداد سبدگردانی، پرداخت می‌شود.

سرمایه‌گذار می‌تواند در طول مدت قرارداد و با تنظیم متمم قرارداد مبلغی از دارایی‌های سبد اختصاصی خود را با شرط رعایت حداقل مبلغ قرارداد مطالبه کند یا مبالغ یا اوراق بهادار دیگری را به سبدگردان تسلیم نماید.

سرمایه‌گذار می‌تواند مبلغ سرمایه‌گذاری خود را به حساب معرفی شده توسط سبدگردان واریز کند یا اوراق بهادار مورد ادعای خود را به سبدگردان تسلیم نماید.

هریك از طرفین قرارداد می‌تواند قرارداد را قبل از انقضای مدت فسخ كند مشروط به این‌كه این موضوع را حداقل یك ماه قبل كتباً به طرف دیگر اطلاع دهد. به هر حال تا زمان فسخ قرارداد طرفین متعهد به انجام وظایف محوله هستند.

در شرکت سبدگردان، دارایی‌ها به کد سبدگردانی سرمایه‌گذار (PRX) خریداری شده و در تملک سرمایه‌گذار قرار دارد. ولی مدیریت دارایی با شرکت سبدگردان می‌باشد و سرمایه گذار توانایی معامله کردن در سبد را ندارد.

بله با انعقاد قرارداد سبدگردانی برای فرد سرمایه‌گذار کد اختصاصی سبد اختصاصی از شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اخذ شده و کد شخصی فرد جدا از کد سبد وی خواهد بود. بنابراین سرمایه‌گذار می‌تواند با استفاده از کد معاملاتی خود به معامله عادی سهام ادامه ‌دهد و هیچگونه آمیختگی در دارایی‌های شخصی و دارایی‌های تحت تملک سبد ایجاد نخواهد شد.

تضمین اصل یا سودآوری سرمایه خلاف قوانین بوده و در صورت تضمین سودآوری، قرارداد مورد تایید سازمان بورس و امین سبدگردان قرار نمی‌گیرد.

سبد اختصاصی به طور ویژه برای هر سرمایه‌گذار و با نام ایشان تشکیل می‌شود. معاملات در سبد اختصاصی با توجه به ویژگی‌ها و اهداف شخصی سرمایه‌گذار صورت می‌گیرد و از این رو خدمتی ویژه به حساب می‌آید. از طرف دیگر مالکیت در صندوق‌های سرمایه‌گذای به صورت مشاع است و هر سرمایه‌گذار با توجه به آورده‌اش در صندوق، مالکیت تعدادی از واحدهای صندوق را بدست می‌آورد. حداقل وجه لازم برای ورود به صندوق معادل قیمت خرید یک واحد از آن صندوق است.

صندوق نهاد مالی برای تجمیع و سرمایه‌گذاری مبالغ خرد در اوراق بهادار است. اشخاص حقیقی و حقوقی با هر مبلغ سرمایه امکان سرمایه‌گذاری در صندوق را دارند و برای هر فرد، متناسب با سرمایه‌اش، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق صادر می‌شود. وجوه گردآوری شده در صندوق در اوراق بهادار سرمایه‌گذاری می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری با توجه به تعداد واحدهای تحت تملک خود در سود و زيان صندوق شريک هستند.

تركيب دارايي صندوق معرف سبد دارایی صندوق است. هر یک از خریداران واحدهای سرمایه‌گذاری، به نسبت تعداد واحدهای خود از کل واحدهای فروخته شده صندوق، مالک بخشی از سبد دارایی صندوق هستند؛ به عبارت دیگر هر واحد سرمايه‌گذاري صندوق بيانگر نسبت مالكيت هر يك از سرمايه گذاران از دارايي‌هاي صندوق و درآمد ناشي از آن دارايي‌هاست. سود و زیان هر سرمایه‌گذار در هر زمان بر اساس افزایش یا کاهش ارزش هر واحد در آن زمان نسبت به ارزش روز خرید قابل محاسبه و مقایسه است.

در حال حاضر صندو‌های سرمایه‌گذاری فعال در بورس کشور تنوع نسبتا بیشتری دارند و از این رو با توجه به مندرجات امیدنامه صندوق‌ها می توان آن‌ها را بر اساس موضوع فعالیت صندوق، پیش‌بینی و تقسیم سود، تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری، نوع استراتژی سرمایه‌گذاری و از این دست موارد بررسی و مقایسه نمود. اما آنچه بیشتر متدوال است و با ضرورت‌های عموم سرمایه گذاران مطابقت دارد، تقسیم‌بندی صندوق‌های سرمایه‌گذاری به اعتبار ترکیب نوع دارایی‌ها و قابلیت معامله واحدهای سرمایه‌گذاری است

صندوق‌های سرمایه‌گذاری به اعتبار ترکیب سبد دارایی به سه دسته در سهام (با اولویت سرمایه‌گذاری منابع در سهام)، مختلط (سرمایه‌گذاری منابع در ترکیبی از سهام و اوراق با درآمد ثابت) و با درآمد ثابت (با اولویت سرمایه‌گذاری منابع در انواع اوراق بهادار با درآمد ثابت) طبقه‌بندی می شوند.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری بر مبنای قابلیت معامله واحدها به دو دسته صندوق‌های قابل معامله در بورس(ETF) و صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک تقسیم می‌شوند.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری این امکان را فراهم می‌آورند تا هر مقیاس از پول، ضمن دسترسی به سرمایه‌گذاری در بورس‌ها از خدمات مدیریت حرفه ای و مجرب دارایی با هزینه کمتر برخوردار شود. • مدیران حرفه‌ای و مجرب در صندوق‌های سرمایه‌گذاری با تشکیل سبدی از دارایی‌های متنوع برای صندو‌ق‌ها، مخاطرات ناشی از هیجانات بازار و نوسانات اقتصادی را کنترل نموده و اقدام به سودآوری می‌کنند. • صندوق‌های سرمایه‌گذاری با سبد متنوعی از دارایی‌ها، نقدشوندگی منابع سرمایه‌گذاران در صندوق‌ها را به هنگام بروز ضرورت‌های روزمره تسهیل می‌کند.

صندوق با درآمد ثابت مناسب کسانی است که پایین‌ترین حد از ریسک‌پذیری را دارند و به هیچ وجه نمی‌خواهند روی اصل سرمایه‌شان ریسک کنند. در این نوع از صندوق‌ها طبق امیدنامه حداقل 75 درصد از کل دارایی‌های صندوق در ابزارهای با درآمد ثابت مثل سپرده بانکی و اوراق بدهی سرمایه‌گذاری می‌شود.

صندوق مختلط از نظر عملکرد بینابین صندوق‌های سهامی و با درآمد ثابت است. مطابق امیدنامه صندوق مختلط حداقل 40 درصد و حداکثر 60 درصد از دارایی‌هایش را می‌تواند در سهام یا ابزارهای بدهی سرمایه‌گذاری کند. در نتیجه ریسک متوسطی دارد و انتظار داریم در بلندمدت بازدهی کمتر از صندوق سهامی و بیشتر از صندوق بادرآمد ثابت بدست آورد. این نوع صندوق مناسب افرادی است که می‌خواهند در بازار سهام باشند ولی مایل نیستند زیادی ریسک کنند.

صندوق سهامی مطابق امیدنامه ملزم است حداقل 70 درصد از دارایی‌هایش را در سهام سرمایه‌گذاری کند. از همین رو انتظار می‌رود بازدهی متناسب با بازار سهام بورس اوراق بهادار محقق کند. عملکرد صندوق سهامی معمولاً با شاخص کل بورس مقایسه می‌شود و صندوقی موفق است که در بلندمدت بازدهی بیشتری از شاخص کل بورس بدست آورد. طبیعتاً بازدهی صندوق سهامی نوسانات زیادی دارد و از این لحاظ جزو صندوق‌های با ریسک بالا به حساب می‌آید.

صندوق قابل معامله (ETF) در بورس یا فرابورس به صورت روزانه میان سرمایه‌گذاران خرید و فروش می‌شود. در واقع این صندوق مثل سهام شرکت‌های عرضه شده در بورس یا فرابورس معامله می‌شود. برای سرمایه‌گذاری در صندوق لازم است از طریق پنل آنلاین کارگزاری وجه را واریز و در ساعت معاملاتی بورس یا فرابورس نماد صندوق را جستجو کرده و آن را بخرید.

صندوق‌‌های سرمایه‌گذاری مشترک به عنوان یک ابزار مالی نقش واسطه‌گری را در بازار سرمایه ایفا می نمایند. بدین معنا که وجوه دریافتی از سرمایه‌گذاران را در سبدی متشکل از اوراق بهادار سرمایه‌گذاری می‌نمایند.

هدف صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک با توجه به نوع آنها کسب بازده متناسب با ریسک برای سرمایه‌گذاران است.

بله. قبل از هر نوع سرمایه‌گذاری در بورس ضروری است که سرمایه‌گذار در سامانه سجام ثبت نام کرده و فرآیند احراز هویت (حضوری یا آنلاین) را از قبل انجام داده باشد. یک بار ثبت نام و احراز هویت در سامانه سجام برای سرمایه‌گذاری در تمام نهادهای وابسته به سازمان بورس کفایت می‌کند و پس از آن نیاز به احراز هویت مجدد نیست.

سرمایه گذارانی که تمایل به ثبت نام حضوری دارند، باید با در دست داشتن مدارک شناسایی از قبیل شناسنامه و کارت ملی و همچنین اطلاعات کامل حساب بانکی خود به شرکت مراجعه کنند.

بله. سرمایه‌گذاران می‌توانند با مراجعه به سایت هر یک از صندوق‌های صدور و ابطالی، ثبت نام سجامی کرده نام کاربری و رمز عبور دریافت کنند. پس از آن می‌توانند واحدهای صندوق را به صورت آنلاین صادر کرده یا باطل کنند.

سرمایه‌گذار با انتخاب ثبت نام از طریق فرم، باید تمامی اطلاعات مورد نظر را وارد کرده و تصویر کارت ملی و شناسنامه خود را بارگذاری و در انتها کد رهگیری دریافت می‌کند. سرمایه‌گذار در نهایت باید برای دریافت نام کاربری و احراز هویت با شرکت تماس بگیرد. پس از بررسی‌های صورت گرفته توسط شرکت و تایید هویت سرمایه‌گذار، نام کاربری از طریق پیامک به شماره موبایل ثبت شده در سیستم هنگام ثبت نام ارسال می‌‌گردد. اما با انتخاب ثبت نام از طریق سجام، همه اطلاعات ثبتی سرمایه‌گذار در سامانه سجام، در سایت صندوق ثبت می‌گردد. در این نوع از ثبت نام، سرمایه‌گذار فقط ملزم به بارگذاری تصویر کارت ملی و شناسنامه خود می‌باشد. لازم به ذکر است که در این نوع از ثبت نام، سرمایه‌گذار برای دریافت نام کاربری و کلمه عبور نیازی به تماس با کارشناسان شرکت را ندارد. زیرا در حین ثبت نام از طریق سجام آن‌ها را دریافت می‌نماید.

کلیه مبالغ پرداختی به سرمایه‌گذار از طرف شرکت سبدگردان مهرگان، به شماره حسابی که سرمایه‌گذار در سیستم هنگام ثبت نام وارد کرده است، واریز می‌شود. امکان تغییر شماره حساب پس از ثبت نام نیز وجود دارد. ضروریست که شماره حساب به نام خود سرمایه‌گذار باشد. امکان ثبت حساب مشترک با شخص دیگر وجود ندارد

برای بازیابی رمز عبور کافیست وارد وبسایت صندوق شوید. در صفحه ورود گزینه «فراموشی کلمه عبور» را انتخاب کرده و سپس کد ملی خود را وارد کنید. کد بازیابی از طریق پیامک به شماره همراه شما که قبل‌تر نزد صندوق ثبت شده ارسال می‌گردد. با وارد کردن کد ارسال شده می‌توانید رمز عبور جدید تعریف کرده و وارد صفحه شخصی‌تان شوید.

سایت صندوق گزارش‌های مفصلی از عملکرد صندوق ارائه می‌دهد که به صورت روزانه بروز رسانی می ‌شود. علاوه بر این از وبسایت FIPIRAN.COM مربوط به شرکت مدیریت فناوری بورس تهران اطلاعات مقایسه‌ای تمام صندوق‌های تحت نظارت سازمان بورس را منتشر می‌کند.

امکان ثبت درخواست‌های صدور و ابطال از ساعت 8 تا 20 وجود دارد.

صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد ندارد. با این حال صندوق‌های سهامی و مختلط مشمول کارمزد ابطال تا سه ماه از تاریخ سرمایه‌گذاری هستند. یعنی اگر قبل از سه ماه از تاریخ صدور، واحد سرمایه‌گذاری‌تان را باطل کنید مطابق با قاعده زیر کارمزد ابطال پرداخت می‌کنید. • 2.5% از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال 7 روز یا کمتر با تاریخ صدور گواهی سرمایه‌گذاری فاصله داشته باشد. • 2% از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از 7 روز و برابر یا کمتر از 15 روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه‌گذاری فاصله داشته باشد. • 1.5% از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از 15 روز و برابر یا کمتر از 30 روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه‎گذاری فاصله داشته باشد. • 1% از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از 30 روز و برابر یا کمتر از 60 روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه‌گذاری فاصله داشته باشد. • 0.5% از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از 60 روز و برابر یا کمتر از 90 روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه‌گذاری فاصله داشته باشد.

خیر، حساب بانکی برای هر سرمایه گذار باید به صورت انفرادی باشد.

بله، براساس قانون مبارزه با پولشویی هر سرمایه‌گذاری که در صندوق‌های سرمایه‌گذاری ثبت نام کرد و اقدام به خرید واحدهای سرمایه گذاری نمود، ملزم است که مبلغ سرمایه‌گذاری را از حساب بانکی خود به حساب بانک واریز کند.