درخواست سبدگردانی

سبد اختصاصی من

کارگزاری آرمون بورس

صندوق بازارگردانی مهرگان

شرکت سبدگردان مهرگان

مدیریت کارآمد    سرمایه مشتریان

1
اعضای تیم
1
گزارشات تحلیلی
1
وبینار ها
1 +
باورها و چرا ما؟

فرآیند و گردش کار مراحل سرمایه گذاری

مشاوره و مذاکره اولیه
با هدف تبادل اطلاعات
تکمیل فرم‌های کسب اطلاعات مشتری
به منظور ارزیابی ریسک سرمایه گذار
امضاء قرارداد به منظور اخذ
کد معاملاتی سبد گردانی اختصاصی
واریز وجه یا انتقال اوراق بهادار با
هدف اجرایی شدن قرارداد سبد گردانی
ارائه گزارش های دوره ای
از روند سرمایه گذاری

سبدگردان مهرگان به شماره ثبت ………… در اداره ثبت شركت‌ها و مالكيت صنعتى تهران و طى شماره ……. مورخ………. ۱۴۰۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با سرمایه ۱۲۰ میلیارد ریال به ثبت رسید است.

چشم انداز شرکت سبدگردان مهرگان در خلق ثروت با استفاده از ابزارهای متنوع و نوین مالی، جهت تحقق انتظارات سرمایه گذاران ترسیم شده است.

شرکت سرمایه گذاری مهرگان تامین پارس (سهامی خاص) با درصد 99.92 و شرکت سرمایه گذاری امین توان آفرین ساز (سهامی خاص) با درصد 0.04 و شرکت کارگزاری آرمون بورس (سهامی خاص) با درصد 0.04 می باشد.