فرصت های همکاری

همکاری با سبدگردان مهرگان

به عنوان افرادی متخصص که در زمینه مورد علاقه خود فعالیت می کنیم، به بهترین ها می اندیشیم تا در ساختن آیندهای روشن، تأثیرگذار باشیم. ارتباط باز و تعامل مستقیم بین
همکاران برای دستیابی به پاسخ بهتر، همواره در سبدگردان مهرگان تشویق می شود.

با هر مهارتی که دارید رزومه ارسال کنید

فایل را اینجا رها کنید یا
حداکثر اندازه فایل: 25 MB.
    تاریخ تولد(ضروری)
    جنسیت(ضروری)