منافع حاصل از ارائه خدمات سبدگردان برای اشخاص ثالث

منافع حاصل از ارائه خدمات سبدگردان برای اشخاص ثالث

ارائه خدمات سبدگردانی توسط شرکت سبدگردان مهرگان(سهامی خاص)، به جز سهامداران شرکت، کارکنان، مشتریان و هم چنین کارمزد تعلق گرفته طبق مقررات معاملاتی به نهادهای نظارتی ، کارگزار و سازمان امور مالیاتی منافعی برای اشخاص ثالث نخواهد داشت.

پیام بگذارید