درآمد ها و منافع سبدگردان

درآمد ها و منافع سبدگردان (به غیر از کارمزد دریافتی از مشتری)

سبدگردان به استثنای کارمزد دریافتی از مشتریان بر اساس قراردادهای سبدگردانی، منافع دیگری نخواهد داشت.هم چنین سبدگردان منابع داخلی خود را در دارایی‌های مختلف ( از جمله اوراق بهادار ) سرمایه‌گذاری خواهد نمود و بازده متناسب را کسب خواهد کرد.

پیام بگذارید