روش های تحلیل در مدیریت سبد

روش های تحلیل در مدیریت سبد

سبدگردانی مهرگان با استفاده از تخصص و تجربه تحلیلگران خود از نوین‌ترین روشهای علمی ارزش‌گذاری و تحلیل بازارهای مالی و استفاده از تحلیل های تکنیکال و بنیادین، بر اساس سنجش ریسک سرمایه گذاران، جهت تحلیل و مدیریت سبدها، استفاده می کند.

پیام بگذارید