صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلط

صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلط

صندوق‌ سرمایه‌گذاری مختلط مناسب سرمایه‌گذارانی با سطح ریسک‌پذیری متوسط و دید بلندمدت است، افرادی که سود بیشتر از سود بانکی برایشان جذاب است و از سوی دیگر قادر به تحمل ریسک بالای بازار سهام نیز نیستند.

پیام بگذارید