گفتگو با جناب آقای دکتر سعید خانی پور مدیرعامل شرکت سبد گردان مهرگان به مناسبت یک سالگی فعالیت