OptionalOptionalOptionalOptional

کارمزد سبدگردانی

کارمزد خدمات سبدگردان و نحوه محاسبه آن شامل مجموع موارد زیر است: کارمزد سبدگردانی براساس مقررات و مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار و قرارداد منعقد شده با مشتریان محاسبه می‌شود.
ادامه مطلب